„Zwiększenie konkurencyjności firmy Standis w efekcie uruchomienia nowego procesu produkcji innowacyjnych mebli skrzyniowych”

Całkowita wartość projektu:                                                 723 240,00 PLN

Kwota dofinansowania:                                                           229 320,00 PLN
 

Beneficjent:  
STANDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013