Informacje prawne

WYDAWCĄ TEJ WITRYNY JEST
Dyrekcja Komunikacji firmy StandiS
Technoparc ZI des cousseaux 41300 SALBRIS FRANCJA

PRAWA AUTORSKIE - COPYRIGHT© - PRAWA DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH - LINKI
Reprodukowanie lub przedstawianie w całości bądź w części jakichkolwiek elementów zamieszczonych na niniejszej witrynie jest absolutnie zabronione.

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa dotyczące reprodukowania i przedstawiania jakichkolwiek dzieł zamieszczonych na niniejszej witrynie są absolutnie zastrzeżone.
W związku z powyższym, reprodukowanie lub przedstawianie w całości bądź w części jakichkolwiek elementów zamieszczonych na niniejszej witrynie jest całkowicie zabronione bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za publikację. Jakiekolwiek dokumenty mogą być kopiowane jedynie w celach informacyjnych tylko i wyłącznie do użytku prywatnego.

PRAWA DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH
Zamieszczone na niniejszej witrynie nazwy firm, marki i znaki wyróżniające są chronione obowiązującymi przepisami prawa o znakach towarowych. Reprodukowanie lub przedstawianie w jakikolwiek sposób całości lub części wymienionych powyżej elementów jest absolutnie zabronione bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

TWORZENIE LINKÓW PROWADZĄCYCH DO STRONY www.standis.com 
Witryna www.standis.com zezwala na zamieszczanie prowadzących do niej linków hipertekstowych pod następującymi warunkami:
Nie należy wykorzystywać techniki linków głębokich ("deep linking") – oznacza to, że strony witryny www.standis.com nie mogą być wstawiane wewnątrz stron innej witryny internetowej, ale jedynie dostępne poprzez otwarcie nowego okna. Ponadto należy zawsze zaznaczyć, że określona treść pochodzi z witryny www.standis.com.
Powyższe zezwolenie nie obejmuje jakichkolwiek witryn internetowych zamieszczających materiały o charakterze polemicznym, pornograficznym, ksenofobicznym lub też treści mogące – w ujęciu ogólnym – szokować opinię publiczną bądź stanowić zagrożenie dla porządku publicznego.

DANE OSOBOWE
Użytkownik jest niniejszym informowany, że jego dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, dotyczących usług spersonalizowanych lub jakichkolwiek innych kwestionariuszy są przetwarzane przez firmę StandiS w sposób automatyczny. Pozyskane w ten sposób informacje są całkowicie poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku pracowników poszczególnych działów firmy StandiS.
Niektóre szczegółowe informacje pozyskiwane za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na witrynie są obowiązkowe. Jeżeli wymagane informacje nie będą wprowadzone prawidłowo, żadne dane nie zostaną przesłane do firmy StandiS.
Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy dotyczącej „Informatyki i Swobód Obywatelskich” z dnia 6 stycznia 1978 roku, z modyfikacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 6 sierpnia 2004 r. (artykuły 38 do 43 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. dotyczące informatyki, baz danych i swobód obywatelskich), użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji i usunięcia – w tym celu należy przesłać odpowiedni wniosek na adres: StandiS, Direction de la Communication, Technoparc ZI des Cousseaux 41300 SALBRIS, FRANCJA.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na witrynie internetowej francuskiej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich pod adresem http://www.cnil.fr.

PRAWO DOTYCZĄCE MAREK
Firma StandiS udostępnia internautom określone informacje, dokładając wszelkich starań, aby w chwili ich zamieszczenia w sieci były one prawdziwe. Firma StandiS nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą być związane z wykorzystaniem tychże informacji.
Firma StandiS zastrzega sobie prawo modyfikacji, skorygowania lub usunięcia określonych treści z witryny.
Firma StandiS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez internautów informacji zamieszczonych na jej witrynie.
Zamieszczone na witrynie www.standis.com linki hipertekstowe zapewniają dostęp do innych stron internetowych, nad których treścią nasza firma nie ma żadnej kontroli. Firma Standis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie jakichkolwiek ewentualnych szkód spowodowanych treścią strony lub stron internetowych, do której(ych) prowadzą linki zamieszczone na jej witrynie.
Użytkownicy powinni podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia ich urządzeń, danych lub oprogramowania, w szczególności przeciwko działaniu wirusów komputerowych, które mogą być obecne w sieci. Firma StandiS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane działaniem wirusów komputerowych podczas połączenia z jej witryną.
Firma StandiS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie jakichkolwiek trudności dotyczących dostępu do jej witryny internetowej lub innego rodzaju nieprawidłowości podczas komunikacji.

BAZA ZDJĘĆ
StandiS S.A.S.

OPRACOWANIE I ROZWÓJ
imagin-e - FREMENS