Współpraca partnerska   Firma StandiS jest czlonkiem organizacji SHOP EXPERT VALLEY.
zrzeszającej profesjonalistów dysponujących, wyspecjalizowaną wiedzą i oferujących kompleksowe usługi z zakresu wyposażania przestrzeni handlowych oraz produkcji mebli sklepowych


   Firma StandiS jest czlonkiem organizacji VALDELIA.
Jest to organizacja ekologiczna prowadząca działalność w postaci spółki akcyjnej uproszczonej o celach niezarobkowych, utworzonej przez producentów mebli sklepowych przeznaczonych do pomieszczeń handlowych, w celu dostosowania ich produkcji do nowych wymogów i przepisów obowiązujących w zakresie ochrony środowiska.